Disclaimer & Copyright  1. De gegevens die de Bezoeker bij zijn registratie overmaakt via het registratieformulier zullen verzameld worden in een gegevensbank en zullen verwerkt worden om de Bezoeker de toegang te verlenen tot bepaalde onderdelen van de website. Deze gegevens worden geregistreerd in de bestanden van de Brouwerij ‘t Hofbrouwerijke. Door zich te registreren verwerft de Bezoeker bijkomende privileges op de website. Hierdoor kan de Bezoeker, zonder beperkend te zijn, deelnemen aan wedstrijden, postkaarten versturen, spellen spelen, chatten, onderdelen downloaden, edm.

  2. 't Hofbrouwerijke kan deze gegevens desgewenst gebruiken teneinde informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en initiatieven van 't Hofbrouwerijke, tenzij de bezoeker hiertoe geen toestemming heeft gegeven in het registratieformulier.

  3. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de Bezoeker steeds het recht op inzage in zijn gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of zijn gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Dergelijke vraag tot verwijdering van zijn gegevens uit de gegevensbank zal automatisch de privileges als geregistreerde bezoeker opheffen.

  4. De persoonlijke gegevens van individuele Bezoekers zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden.

  5. 't Hofbrouwerijke is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel niet-respecteren van de privacy-wetgeving op sites waarnaar de Bezoeker verwezen of doorgelinkt wordt.

  6. 't Hofbrouwerijke is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.